NÁVRAT KRÁLŮ / RETURN OF THE KINGS

(12. 12. 2005 – 20. 1. 2006)